Artykuł Program optymalizacyjny - racjonalne zarządzanie kosztami pasz opublikowany w czasopiśmie Trzoda Chlewna 5/2016 maj.